Innoventies

Quickscan

Stap 1

Wilt u weten wat wetenschappelijk bewezen de belangrijkste factoren van een innovatieklimaat zijn? Vul hier uw contactgegevens in en u krijgt de Quick scan Innovatieklimaat opgestuurd. Hiermee kunt u een eerste analyse maken van uw eigen organisatie.

Welke factoren zijn volgens u het meest van invloed op het innovatieklimaat? Kies uit de onderstaande 25 factoren uw top 5.

Mijn top 5

  Keuzes

  • Idea time
   Het gunnen van voldoende tijd aan medewerkers om na te denken.
  • Openess to change
   De mate waarin werknemers open staan voor de verandering.
  • Cultural background
   De mate van culturele diversiteit in het team.
  • Prototyping
   De intensiteit waarmee prototypes worden vervaardigd.
  • Vision
   De mate waarin een concrete visie is ontwikkeld voor innovatietrajecten.
  • Risk-taking
   De mate waarin men risico's durft te nemen.
  • ICT
   De ondersteuning van de ict afdeling.
  • Gender diversity
   De verhouding mannen en vrouwen binnen het team.
  • Dynamism / liveliness
   De mate van afwisseling in de werkzaamheden en sfeer.
  • Freedom
   De mate van vrijheid om eigen initiatieven te ontplooien.
  • Internal communication
   De mate waarin er intern informatie met elkaar wordt uitgewisseld.
  • Idea support
   De ondersteuning van het management bij ideeontwikkeling.
  • Innovation manager
   Gespecialiseerd manager voor het innovatie proces.
  • Structure
   De mate waarin orde en structuur wordt aangebracht in het werk.
  • R & D Group
   Aanwezigheid van een specifieke groep werknemers binnen het bedrijf die zich alleen richt op innovatie.
  • Debates
   De ruimte voor uitwisseling van meningen.
  • Bonus
   De mate waarin medewerkers worden beloond voor hun ideeën.
  • Challenge
   De mate waarin medewerkers worden uitgedaagd in hun werk.
  • Code of conduct
   De mate waarin iedereen zich aan de gedragscode houdt.
  • Conflicts
   De constructieve manier van omgaan met conflicten.
  • Trust & openness
   De mate van veiligheid om zaken bespreekbaar te maken.
  • Working place
   De mate waarin medewerkers vrij zijn hun ideale werkplek te creëren.
  • Number of teams
   Het aantal zelfstandig werkende teams in de organisatie.
  • Budget
   De mate waarin er een budget vrijgemaakt wordt voor de innovatie.
  • Playfulness & humor
   De ruimte die wordt gegeven om plezier (met elkaar) te hebben.

  Stap 2