Innoventies

Ontwikkel uw eigen visie

In een tijd waarin bijna alles continu aan verandering onderhevig lijkt te zijn, is het goed om over een intern kompas te beschikken dat koers geeft aan verbetertrajecten.

Het ontwikkelen van een visie op innoveren is essentieel voor de effectiviteit van innovatieprocessen. Onderzoek heeft aangetoond dat een gedeelde visie een zeer essentiële succesfactor is in het innovatieklimaat (40%). De andere aspecten gaan bijvoorbeeld over sociale veiligheid, ideeënmanagement, en samenwerking.

Een goed opgestelde visie geeft betekenis, doelen en binding. Het functioneert als toetssteen van handelen. Het is geen statisch document, maar beweegt mee met de ervaringen en ontwikkelingen van de organisatie.

Een visie geeft antwoord op de volgende vragen:
– Waarvoor staat de organisatie? (kernwaarden)
– Waarom bestaat de organisatie? (hoger doel)
– Waarheen gaat de organisatie? (gewaagd doel)
– Waarin blinkt de organisatie uit? (kernkwaliteiten)

En een vitale visie is gericht op vernieuwen. Dat ligt besloten in het gewaagd doel. De andere onderdelen vormen de motor en het vehikel om dat doel te bereiken.

Hoewel het formuleren van de visie belangrijk is, staat of valt deze bij de vertaling door heel de organisatie heen. Iedere medewerker moet weten wat de visie praktisch voor hem of haar betekent.

Zonder omarmde visie wordt innoveren krachteloos. Daarom helpen wij organisaties niet alleen met het meten van het verandervermogen, maar ook bij het ontwikkelen van een levendige visie. De bedrijfsspecifieke kijk op verandering is ook noodzakelijk om de resultaten uit de meting naar waarde te beoordelen.

Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek.