Innoventies

Facetten van het innovatieklimaat

Het stimuleren en managen van het innovatieklimaat is geen sinecure. Het is een complex krachtenspel. Weten waar het goed en minder goed verloopt binnen de organisatie is dus van essentieel belang. Als u weet waar het aan schort kunt ook gericht acties ter verbetering ondernemen. Wij hebben het managen van innovatieprocessen teruggebracht tot zes hoofdzaken.

De balans vinden tussen:

  • richting geven én de vrijheid laten aan medewerkers
  • succesvolle voorloper willen zijn én eerst goed uitwerken van concepten
  • het stimuleren van de ideeënstroom én een constructief debat over die ideeën
  • een goede dagelijkse drukte én ruimte voor introspectie
  • serieus zoeken naar innovaties én speels onderzoeken
  • openheid voor iedereen én wijs omgegaan met verschillen

Herkent u zich in een van deze dilemma’s? Dan is het goed om eens nader kennis te maken. Wij kunnen u zeker verder helpen de vernieuwing in uw organisatie te stimuleren.

Bel voor een afspraak.

Klik hier voor een uitwerking van deze dilemma’s.