Innoventies

Enquête Innovatieklimaat

De enquête Innovatieklimaat (EIK) geeft het meest complete beeld van het innovatieklimaat. Deze kwantatieve diagnosetool is op basis van wetenschappelijk onderzoek opgesteld. De enquête wordt anoniem digitaal ingevuld.

De voordelen van de enquête zijn:

  • De analyse biedt het management inzicht in de sterktes en zwaktes van teams, afdelingen en de complete organisatie.
  • Er kan een plan worden ontwikkeld ter verbetering van het innovatieklimaat.
  • Specifieke interventies kunnen worden ingezet om snel verbetering in de innovatiekracht te realiseren.
  • Het maakt innoveren een bewust onderdeel van de bedrijfsvoering.

Voor de diagnose van het innovatieklimaat is ook een aparte site ontwikkeld met aanvullende informatie.

Neem contact met ons op voor een offerte om de EIK in te zetten in uw organisatie.

Innoveren op een hoger plan gebracht
We kunnen gerust spreken van een onstuimig innovatieklimaat bij deze wereldspeler op het gebied van isolatie en vloeren. Iedere dag is men bezig met het verbeteren van de producten en dienstverlening. Er bestond risico op oververhitting. Op basis van de EIK is meer aandacht gekomen voor reflectie. Hierdoor is de kwaliteit van de output merkbaar veranderd. Er wordt nu niet nog meer, maar wel beter gewerkt. Dat is weer gunstig voor de marges.