Innoventies

Category Archives : organisatie van innovatie

Talentontwikkeling als basis voor verandervermogen

Een P&O-afdeling had de wens uitgesproken meer aan talentontwikkeling te willen gaan doen en minder de administratieve kant van personeelszaken aandacht te geven. In de voorbereiding las ik een artikel over hoe Netflix. Zij had, naar eigen zeggen, HR-beleid opnieuw uitgevonden. En in de maatregelen en uitgangspunten die zij gebruiken…

De juiste balans in innoveren

De werkelijkheid is altijd weerbarstiger dan de theorie. De wetenschappelijke inzichten rondom het innovatieklimaat zijn nuttig en richtinggevend. De koppeling naar de alledaagse praktijk vraagt om een andere kijk op dit materiaal. Twee voorbeelden hiervan. Er wordt terecht gesteld dat het management leiderschap dient te tonen in innovatie. Het moet…

4 conclusies innovatieklimaat

Het kwartet aan blogs dat ik de afgelopen tijd aan het innovatieklimaat heb besteed toont aan dat het hier om complexe materie gaat. Het gunstig beïnvloeden en effectief faciliteren van mensen en teams om tot innovatie te komen kent veel dimensies. Er bestaan verschillende methodes om het innovatieklimaat te onderzoeken….

Het DNA van een innovatie-team

On juni 2, 2016, Posted by , In organisatie van innovatie, By ,, , With No Comments

Idealiter zou iedere werknemer oog moeten hebben voor het verbeteren van de organisatie en haar producten en diensten. Ook kleine innovaties zijn tenslotte zeer welkom. Voor grotere verbetervraagstukken is het verstandig een special team samen te stellen. De ideale condities waarbinnen zo’n innovatieteam goed functioneert zijn in vorige blogs samengevat….

Het innovatieteam

De context waarbinnen creativiteit floreert en daardoor innovatie wordt gestimuleerd kent verschillende aspecten. In de vorige blog stond ik daar bij stil. In deze blog wil ik graag wat meer inzoomen op een innovatie-team. Door de gehele organisatie dient een open geest te bestaan ten aanzien van het verbeteren van…

Omstandigheden voor innovatieklimaat

On juni 2, 2016, Posted by , In organisatie van innovatie, By , , With 1 Comment

Creativiteit is de kickstart en motor van innoveren. Zonder creativiteit geen innovaties. Dit vraagt dus om creativiteit bij de werknemers. In de vorige blog werd de vier belangrijkste eigenschappen van een creatieve medewerker beschreven. Deze keer wil ik daar graag nog enkele randvoorwaarden aan toevoegen. Een creatieve grondhouding is essentieel en…