Innoventies

Blog

Alles compleet helder

Twee dagen geleden stond in de NRC een artikel over ‘Open boek management‘, een totaal transparante managementmethode. Alle bedrijfsinformatie is voor iedereen binnen de organisatie beschikbaar. Daardoor weet je precies wat er gebeurt, wie waar mee bezig is, wat de belangrijkste afspraken zijn en ook hoeveel iemand verdient. “Weg met het…

Directie: leg de lat steeds wat hoger

On juni 2, 2016, Posted by , In Challenges, By , , With No Comments

Afgelopen zomer was het ook weer raak. Kranten en tijdschriften besteden graag tijdens de vakantieperiode aandacht aan “het fenomeen creativiteit”. De teneur is altijd dezelfde: Vakantie = ontspanning = verhoogde creativiteit. Om vervolgens met enige verbazing te moeten constateren dat deze logica niet klopt. Creativiteit is gewoon hard werken. Gelukkig…

Doe je tegoed aan de ideeënstroom

On juni 2, 2016, Posted by , In Idea support, By , , With No Comments

‘Quantity breeds quality’ werd in een vorige blog al gezegd. Na een halve eeuw heeft deze stelling nog niets aan kracht verloren. En dat is ook de kern van een belangrijk criterium voor een goed innovatieklimaat namelijk, idee-support. De mate waarin medewerkers worden gestimuleerd om ideeën aan te dragen ter…

Veel ideeën leveren vanzelf goede ideeën op

On juni 2, 2016, Posted by , In Idea support, By , , With No Comments

‘Goede ideeën geven je heel veel energie’, aldus de ontwerpers Lernert&Sander  in NRC Handelsblad. De vraag is alleen, hoe komt u aan goede ideeën? Gelukkig is deze vraag een halve eeuw geleden opgelost. Goede ideeën krijgt u allereerst door veel ideeën te bedenken. De bedenker van het woord ‘brainstormen’, de…

‘Met de benen op tafel’ is niet werken

On juni 2, 2016, Posted by , In Incubatietijd, By ,, , With No Comments

Incubatietijd is een fenomeen dat al heel lang veel mensen fascineert. Hoe kan het toch dat een periode van inactiviteit nuttig kan zijn om een complex probleem op te lossen? Al bijna een eeuw geleden (1926) werd het creatieve proces door Graham Wallas omschreven in vier fases, waarbij incubatietijd als…

Incubatietijd: het groeit terwijl het rust

On juni 2, 2016, Posted by , In Incubatietijd, By , , With No Comments

Een groot aantal mensen is gevraagd, wanneer zij spontaan een Eureka-moment kregen en wat zij aan het doen waren ten tijde van die ingeving. Dit leverde een interessant staatje op. De top drie zag er als volgt uit: 63% stond onder de douche, zat in bad of op de toilet…

Ik word gek van “Dat hoort niet bij mijn taak”

On juni 2, 2016, Posted by , In Challenges, By ,, , With No Comments

Laatst sprak een directeur die verzuchtte “dat hij nogal eens gek wordt van mensen die zeggen dat ‘dat’ niet tot hun takenpakket hoort. Ik loop toch ook niet rond met een checklist of het wel een taak van mij is. Daar heb toch helemaal geen tijd voor. Kom je iets…

Talentontwikkeling als basis voor verandervermogen

Een P&O-afdeling had de wens uitgesproken meer aan talentontwikkeling te willen gaan doen en minder de administratieve kant van personeelszaken aandacht te geven. In de voorbereiding las ik een artikel over hoe Netflix. Zij had, naar eigen zeggen, HR-beleid opnieuw uitgevonden. En in de maatregelen en uitgangspunten die zij gebruiken…

De juiste balans in innoveren

De werkelijkheid is altijd weerbarstiger dan de theorie. De wetenschappelijke inzichten rondom het innovatieklimaat zijn nuttig en richtinggevend. De koppeling naar de alledaagse praktijk vraagt om een andere kijk op dit materiaal. Twee voorbeelden hiervan. Er wordt terecht gesteld dat het management leiderschap dient te tonen in innovatie. Het moet…

4 conclusies innovatieklimaat

Het kwartet aan blogs dat ik de afgelopen tijd aan het innovatieklimaat heb besteed toont aan dat het hier om complexe materie gaat. Het gunstig beïnvloeden en effectief faciliteren van mensen en teams om tot innovatie te komen kent veel dimensies. Er bestaan verschillende methodes om het innovatieklimaat te onderzoeken….